De kredietwaardigheid van klanten checken, doe je zo

Wanneer je een eigen bedrijf hebt kom je het wel eens tegen: klanten die niet betalen. Dit is natuurlijk nadelig voor je cashflow en de winstgevendheid van jouw bedrijf. Wanneer je meerdere klanten heb die niet betalen, dan is dit zelfs gevaarlijk voor het voortbestaan van je bedrijf. Daarom is het belangrijk om een kredietwaardigheidscheck te op al je klanten te doen. Je wilt immers alleen klanten die jouw betalen.

Credit report

Een credit report verzamelen van jouw klanten is niet erg gemakkelijk. Allereerst is het belangrijk om genoeg informatie te verzamelen van jouw klanten. Hierbij biedt de Kamer van Koophandel een oplossing. Er valt veel informatie te vinden over bijvoorbeeld jaarverslagen van voorgaande jaren. Maar ook op het internet is er genoeg te vinden over hoe klanten er financieel voor staan. 

FinTech

Fintech bedrijven zijn externe partijen die je helpen om de kredietwaardigheid te checken. Door middel van een PSD2 vergunning halen zij ruwe banktransacties op en verrijken deze tot 95%.  

PSD2 staat voor payment services directive 2 en is een Europese richtlijn over betaaldienstverlening. PSD2 introduceert hierbij twee nieuwe betaaldiensten. Ze bieden betaal initiatie diensten en rekeninginformatie diensten. Met betaal initiatie diensten kunnen dienstverleners met toestemming van een rekeninghouder transacties uitvoeren vanaf de rekening van de rekeninghouder. Met rekeninginformatie kunnen derde toegang krijgen tot betaalgegevens waardoor zij dit kunnen ordenen en waardoor de rekeninghouder beter inzicht krijgt in zijn of haar betaalgegevens. 

KVK

Maar ook de Kamer van Koophandel heeft ontzettend veel informatie die je helpt op de kredietwaardigheid van een klant te checken. Hierbij moet de klant wel een rechtspersoon zijn. Een rechtspersoon is verplicht om financiële gegevens te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze gegevens zijn op de site van de Kamer van Koophandel tegen een kleine vergoeding te downloaden. Met de gegevens van de Kamer van Koophandel kan je door middel van kengetallen bepalen hoe kredietwaardig een klant is geweest in het verleden. Een kanttekening is dat je niet ziet hoe de huidige situatie is. 

Kengetallen

Met kengetallen wordt er berekend hoe solvabel een klant precies is. Kengetallen zijn verdeeld in zeven categorieën. Allereerst zijn er de liquiditeitsratio’s, de liquiditeit van een onderneming is de mate waarin de onderneming kan voldoen aan korte termijn betalingen.  Dan hebben we de solvabiliteitsratio’s. Dit zijn kengetallen die te maken hebben met het vreemd vermogen, zij geven een indicatie van de kredietwaardigheid van de onderneming. Verder bestaan er activiteitenratio’s die inzicht geven in de doeltreffendheid waarmee de onderneming haar middelen gebruikt. Dan hebben we de rentabiliteitsratio’s die de verhouding tussen de opbrengsten en het vermogen weergeven waarmee die opbrengsten zijn gegenereerd. Als 6e categorie zijn er de oppervlakte kengetallen die de verhouding tussen omzet en de kosten relateren aan de bedrijfsoppervlakte. Als laatste hebben we de klant specifieke kengetallen die het mogelijk maken om twee ratio’s te berekenen op basis van een ingevoerde klantspecifieke hoeveelheid.